Cup Cake for Sally

29 05 2009

Sally ini salah satu customer tetapku yang udah sering banget pesen kue sama aku…

IMG_0767

IMG_0768

Miss Cumi

IMG_0769

Moo

Doraemon

Doraemon

Kumis doraemon nya rada blepotan hehehehe…:)

IMG_0772

keropi

IMG_0773

Miss Labu

IMG_0774

teddy bear

IMG_0775

Thanks pesenannya ya Sal…